اصلی ترین اقدامات برای سلامت مادران باردار چیست؟

48

1400/2/18

16:19


یکی از اصلی ترین اقدامات برای ارتقای سلامت مادران باردار در کشور، بهبود شرایط زایمان طبیعی و خوشایندسازی زایمان است.

اصلی ترین اقدامات برای سلامت مادران باردار چیست؟

به گزارش بهداشت نیوز، یکی از اصلی ترین اقدامات برای ارتقای سلامت مادران باردار در کشور، بهبود شرایط زایمان طبیعی و خوشایندسازی زایمان است. افزایش مشارکت مادر، اعتماد به نفس مادر، استقلال عمل و رضایتمندی در فرآیند زایمان فیزیولوژیک، می تواند خوشایندسازی زایمان را برای مادر و خانواده را رقم بزند و تمایل مادر به انجام سزارین را کاهش دهد.  

فاطمه رنجکش، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین، با بیان این مطالب به مناسبت هفته ماما و شعار « ماما و خوشایندسازی زایمان » گفت: طبق دستوالعمل کشوری بیمارستان های دوستدار مادر، با خروج از مداخلات غیرضروری، به مرز زایمان فیزیولوژیک نزدیک تر خواهیم شد.

به گفته رنجکش، توانمندسازی بانوان و کاهش مرگ و میر مادران، از اهداف توسعه هزاره است و براساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی، آمار قابل قبول برای سزارین، پنج تا 15 درصد است که بر این اساس، فراهم سازی برنامه های ترویج زایمان فیزولوژیک و راه اندازی بیمارستان های دوستدار مادر در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار کرد که برگزاری کلاس های آمادگی زایمان و فراهم کردن شرایط زایمان فیزیولوژیک با کاهش تمایل به انجام سزارین، ما را در رسیدن به اهداف توسعه هزاره کمک خواهد کرد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: زایمان فیزیولوژیک، یکی از موثرترین، کم هزینه ترین و کارآمدترین شیوه انجام زایمان کم درد با بیشترین میزان رضایتمندی مادر است. زایمان فیزیولوژیک به معنی انجام زایمان ایمن، کم درد، طبیعی و بدون انجام مداخلات غیرضرور پزشکی با رعایت حریم خصوصی زائو در کنار همراه آموزش دیده، در محیطی امن و آرام با آزادی عمل است که امکان حرکت، تغییر وضعیت و خوردن و آشامیدن را به مادر می دهد.

رنجکش با تاکید بر مشارکت حداکثری مادر در فرایند زایمان گفت: آگاهی مادر از روند این پدیده خارق العاده، بسیار اهمیت دارد. مادر باید بداند استفاده از روش های کاهش درد غیردارویی، مثل ماساژ، موسیقی درمانی، طب فشاری، تن آرامی و تکنیک های تنفسی، نه تنها احساس درد را کاهش می دهد، بلکه سرعت زایمان و رضایت مادر را نیز افزایش می دهد.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو