بیلبورد گردانی؛ شغل جدید داشجویان چینی

منبع: برترین ها

36

1400/2/18

17:05


بیلبورد گردانی یا بیلبورد‌های متحرک در خیابان‌های چین برای دانشجویان این کشور شغل پاره وقت محسوب می‌شود.

نورنیوز: بیلبورد گردانی یا بیلبورد‌های متحرک در خیابان‌های چین برای دانشجویان این کشور شغل پاره وقت محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه دانشجوین از موتورهای برقی استفاده می کنند انها هزینه چندانی برای این کار نمی پردازند و فقط در مسیر خانه تا دانشگاه این بیلبوردها را عقب موتور خود نصب می کنند.

بیلبورد گردانی؛ شغل جدید داشجویان چینی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو