هفته گذشته با انتشار گزارش جدید صندوق بین المللی پول و ارائه آماری از میزان ذخایر ارزی ایران در خارج کشور، بار دیگر مباحث جدیدی پیرامون اثربخشی تحریم های ایالات متحده و اثربخشی کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.

به همین مناسبت جواد صالحی اصفهانی با انتشار یادداشتی با عنوان «آیا واقعاً اقتصاد ایران در حال فروپاشی است؟» در پایگاه تحلیلی ریسپانسیبل استیتکرفت به بررسی این مسئله پرداخته است.

هم راستایی شاهین ها و محافظه کاران در واشنگتن و تهران

اخبار مبتنی بر پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران در وین، نگرانی مخالفان توافق هسته ای را در واشنگتن و تهران برانگیخته است. در هر سوی جبهه این هراس وجود دارد که بازگشت سریع به توافق هسته ای برای طرفشان نامطلوب باشد و بنابراین از دولت های متبوع خود می خواهند که به مذاکرات خاتمه دهد. جالب است که هر دو طرف بنیاد استدلال های خود را بر اساس وضعیت اقتصاد ایران قرار می دهند.

شاهین(تندرو)های آمریکایی استدلال می کنند که کارزار فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه اقتصاد ایران –که از سال ۲۰۱۸ به راه افتاد- در آستانه به ثمر نشستن است. اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است و در حالی که ایران در حال به زانو در آمدن است، لغو تحریم ها به منزله از دست دادن اهرم موثری است که ترامپ به عنوان یک عطیه برای جانشینش بر جا نهاده است.

به عکس، محافظه کاران در ایران معتقدند که اقتصاد در حال خارج شدن از وضعیت رکود است و در آینده مقاومت پذیری بیشتری در برابر تحریم ها خواهد داشت. آنها استدلال می کنند که سیاست صبر و انتظار می تواند موجب تقویت قدرت ایران شود و هرگونه شک و تردید در این مورد از بین می برد که ایران تحت تحریم های سخت به گفت وگو –هر چند غیرمستقیم- با واشنگتن بپردازد.

 
مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر « اقتصاد ایران؛ در حال فروپاشی یا خروج از رکود؟ » بخوانید.