افطار مسلمانان در کلیسای کاتولیک + عکسها

افطار مسلمانان در کلیسای کاتولیک + عکسها


منبع: همگردی

36

1400/2/18

20:30


فرارو/ کلیسایی در شهر بارسلون در طول ماه رمضان هر شب درهایش را به روی مسلمانان روزه دار باز می کند تا در محوطه کلیسا افطار کنند.

افطار مسلمانان در کلیسای کاتولیک + عکسها

افطار مسلمانان در کلیسای کاتولیک + عکسها

افطار مسلمانان در کلیسای کاتولیک + عکسها

افطار مسلمانان در کلیسای کاتولیک + عکسها

افطار مسلمانان در کلیسای کاتولیک + عکسها

افطار مسلمانان در کلیسای کاتولیک + عکسها

افطار مسلمانان در کلیسای کاتولیک + عکسها