ببینید اشک فلامینگوها درآمده است...

منبع: برترین ها

45

1400/2/18

22:53


علیرضا پاکدل با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود، نوشت: ۵ تا ١٢ هزار جوجه فلامینگو در تالاب بختگان در انتظار مرگی دردناک بر اثر بی آبی هستند. متاسفانه با شدت گرفتن روند خشکسالی، سد سازی و بهره برداری فجیع از آب های سطحی و زیرزمینی تالاب بختگان، این تالاب حیاتی با خشکی بسیار گسترده ای مواجه شده است که حیات تمام زیستمندانش را در خطر جدی قرار داده است.

برترین‌ها: علیرضا پاکدل با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود، نوشت: ۵ تا ١٢ هزار جوجه فلامینگو در تالاب بختگان در انتظار مرگی دردناک بر اثر بی آبی هستند. متاسفانه با شدت گرفتن روند خشکسالی، سد سازی و بهره برداری فجیع از آب های سطحی و زیرزمینی تالاب بختگان، این تالاب حیاتی با خشکی بسیار گسترده ای مواجه شده است که حیات تمام زیستمندانش را در خطر جدی قرار داده است.

ببینید اشک فلامینگوها درآمده است...

مطالب مشابه