چراغانى با پهپاد به ياد قربانيان جنگ جهانى

منبع: برترین ها

12

1400/2/19

00:26


چراغانى با پهپادها در روسيه به ياد قربانيان جنگ جهانى دوم انجام شد.

رصد: چراغانى با پهپادها در روسيه به ياد قربانيان جنگ جهانى دوم انجام شد.

چراغانى با پهپاد به ياد قربانيان جنگ جهانى

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو