حادثه آتش سوزی پرچم در روز قدس!

منبع: برترین ها

17

1400/2/19

03:01


ویدئویی از آتش سوزی پرچم در روز قدس در فضای مجازی انتشار یافته است.

خبر 24: ویدئویی از آتش سوزی پرچم در روز قدس در فضای مجازی انتشار یافته است.

حادثه آتش سوزی پرچم در روز قدس!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو