اتاق کار وزیر نیرو با چه سیستمی خنک می‌شود؟

منبع: برترین ها

10

1400/2/19

10:07


رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: وزیر نیروی شما نه تنها امسال بلکه از زمانی که کارش را شروع کره است، در اتاقش با پنکه کار می‌کند.

خبرآنلاین: رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: وزیر نیروی شما نه تنها امسال بلکه از زمانی که کارش را شروع کره است، در اتاقش با پنکه کار می‌کند.

اتاق کار وزیر نیرو با چه سیستمی خنک می‌شود؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو