نمای هوایی از اتوبوس های شهری پس از قرنطینه سراسری در تفلیس + عکس

منبع: همگردی

13

1400/2/19

13:23


جماران/ نمای هوایی از اتوبوس های شهری پس از قرنطینه سراسری در تفلیس

عکس: AFP

نمای هوایی از اتوبوس های شهری پس از قرنطینه سراسری در تفلیس + عکس

تصویری


ویدئو