اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس


11

1400/2/19

13:49


در انفجار موتور بمب گذاری شده در مقابل دبیرستان دخترانه سیدالشهدا در کابل ۵۱ کشته و حدود ۱۰۰ دانش آموز زخمی شدند.

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

اقدام تروریستی مرگبار طالبان در مقابل یک دبیرستان دخترانه + عکس

 

تصویری


ویدئو