استراحت پرنده در گلبرگ + عکس

منبع: همگردی

6

1400/2/19

15:01


یک ماده Crimson Sunbird با آبی که در گلبرگ یک گل موز زینتی ذخیره شده، خود را شاداب می کند.

استراحت پرنده در گلبرگ + عکس

تصویری


ویدئو