رئیس سابق زندان قصر درگذشت

منبع: برترین ها

11

1400/2/19

15:32


اصلاحات نیوز از درگذشت رئیس سابق زندان قصر خبر داد.

اصلاحات نیوز از درگذشت رئیس سابق زندان قصر خبر داد.

رئیس سابق زندان قصر درگذشت

اصغر کوررنگی رییس سابق زندان قصر که به خوش رفتاری با زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی شهره بود در سن ۹۳ سالگی درگذشت.

از او کتاب خاطراتی با عنوان «مسیح در قصر» به یادگار مانده است‌.

دفتر یادبودی برای وی در مرکز دائرالتلمعارف اسلامی برقرار است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو