سرقت به جای خطرناک رسید!

منبع: برترین ها

39

1400/2/22

06:56


بعد از سرقت درهای چدنی چاه های فاضلاب و جعبه تقسیم های آلومینیومی تلفن حالا سارقان به سراغ در ترانس های برق رفته اند که می تواند جان بسیاری از هموطنان مخصوصا کودکان را به خطر بیندازد.

خراسان: بعد از سرقت درهای چدنی چاه های فاضلاب و جعبه تقسیم های آلومینیومی تلفن حالا سارقان به سراغ در ترانس های برق رفته اند که می تواند جان بسیاری از هموطنان مخصوصا کودکان را به خطر بیندازد.

تصاویری که از این نوع سرقت در صبا شهر استان تهران منتشر شده، بازتاب زیادی داشته و مردم از این که آتش نشانی فقط با پیچیدن نوار خطر اقدام به ایمن سازی این ترانس ها کرده نگران بودند.

سرقت به جای خطرناک رسید!

کاربری نوشت: «واقعا دزدی ها داره وارد مرحله خطرناکی می شه که غیرقابل باوره.»

کاربر دیگری نوشت: «فکر کن کمی بارون اومده باشه و یک بچه حواسش نباشه و بره توی این اتاق ترانس ها بازی کنه و... نه فکرشم خطرناکه!»

کاربری هم نوشت: «حالا همه از دزد می گن ولی این ایمنی بعدش هم خیلی نوبره به جای این که فوری یه در برای ترانس بذارید نوار پیچش کردید؟»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو