قیمت‌های کاذب برخی فروشندگان ملک

منبع: برترین ها

66

1400/2/22

08:02


برخی فروشندگان تازه‌وارد به بازار مسکن احتمالا بدون آگاهی از وضعیت بازار، نرخ‌های کاذب برای ملک خود پیشنهاد می‌دهند.

دنیای اقتصاد: برخی فروشندگان تازه‌وارد به بازار مسکن احتمالا بدون آگاهی از وضعیت بازار، نرخ‌های کاذب برای ملک خود پیشنهاد می‌دهند.

قیمت‌های کاذب برخی فروشندگان ملک

مطالب مشابه


تصویری