سازمان بیمه سلامت برای بیماران مبتلا به کرونا چه قدر هزینه کرده است؟

41

1400/2/22

09:29


معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران هزینه پرداخت شده از سوی این سازمان برای بیماران مبتلا به کرونا را تشریح کرد.

سازمان بیمه سلامت برای بیماران مبتلا به کرونا چه قدر هزینه کرده است؟

به گزارش بهداشت نیوز، مهدی رضایی به در خصوص هزینه‌های پرداخت  سازمان بیمه سلامت ایران برای بیماران مبتلا به کرونا گفت: از اول بهمن ۹۹ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تعداد کل پرونده بیماران مبتلا به کرونا ۳۰۵ هزارو ۵۷۶ مورد بوده است و بیش از دو هزار میلیارد تومان بابت هزینه پرونده‌ها و بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی این سازمان پرداخت شده است؛ به طوری که میانگین هزینه قابل پرداخت از سوی سازمان تقریبا چهارمیلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ضمن اشاره به اینکه از مبلغ پرداخت شده از سوی سازمان ۴۱ درصد برای هتلینگ، ۲۵ درصد برای دارو، ۱۰ درصد برای ویزیت و ۷ درصد برای آزمایش هزینه شده است، افزود: برای صندوق روستائیان پانصد میلیارد تومان، صندوق کارکنان دولت سیصد و ۷۰ میلیارد تومان، صندوق ایرانیانیان دویست و ۵۰ میلیارد تومان و سایر اقشار سیصد و ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گفته وی همچنین برای بیماران مبتلا به کرونا در نظام ارجاع سطح یک شصت و هفت میلیارد تومان، اتباع حدود ۱۱ میلیارد تومان، زندانیان و مجهول الهویه نیز حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه شده است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: در مجموع سازمان تاکنون برای هتلینگ بیماران مبتلا به کرونا نزدیک به ششصد میلیارد تومان، داروی مصرفی سیصدو ۷۰ میلیارد تومان، ویزیت یکصدو ۵۰ میلیارد تومان و آزمایش یکصد و ۱۰ میلیارد میلیارد تومان هزینه کرده است.

منبع: میزان

مطالب مشابه


تصویری