همراهی همسر وزیر سابق دفاع هنگام ثبت نام در انتخابات + عکس

همراهی همسر وزیر سابق دفاع هنگام ثبت نام در انتخابات + عکس


29

1400/2/22

09:29


حسین دهقان، وزیر سابق دفاع با همسرش برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.

همراهی همسر وزیر سابق دفاع هنگام ثبت نام در انتخابات + عکس

همراهی همسر وزیر سابق دفاع هنگام ثبت نام در انتخابات + عکس

همراهی همسر وزیر سابق دفاع هنگام ثبت نام در انتخابات + عکس

همراهی همسر وزیر سابق دفاع هنگام ثبت نام در انتخابات + عکس

همراهی همسر وزیر سابق دفاع هنگام ثبت نام در انتخابات + عکس

 

تصویری


ویدئو