معلم لرستانی کوه‌به‌کوه در پی دانش‌آموز +عکس

17

1400/2/22

09:29


تصویر معلمی که در لا به لای کوه ها و راه های صعب العبور در حال پیاده روی است تا به دانش آموزانی برسد که تشنه دانش آموختن هستند، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

معلم لرستانی کوه‌به‌کوه در پی دانش‌آموز +عکس

معلم لرستانی کوه‌به‌کوه در پی دانش‌آموز +عکس

منبع: خراسان

تصویری


ویدئو