بهترین پالت های رنگی دارک مود و تیره

بهترین پالت های رنگی دارک مود و تیره


منبع: نیک شو

373

1400/2/22

09:33


بهترین پالت های رنگی دارک مود و تیره

اگر برای کار طراحی و دیزاین دنبال پالت های رنگی تیره هستید ما به شما بهترین ها رو در ادامه معرفی می کنیم.

بهترین پالت های رنگی دارک مود و تیره

پالت اول ، رنگ های آبی تیره و بنفش

بهترین پالت های رنگی دارک مود و تیره

پالت دوم ، رنگ های سبز تیره

بهترین پالت های رنگی دارک مود و تیره

پالت سوم : رنگ های خاکستری

بهترین پالت های رنگی دارک مود و تیره

پالت چهارم ، رنگ های آبی تیره

بهترین پالت های رنگی دارک مود و تیره

پالت پنجم ، رنگ های سبز تیره سری دوم

بهترین پالت های رنگی دارک مود و تیره

پالت ششم ، رنگ های آبی و سبز

بهترین پالت های رنگی دارک مود و تیره

پالت هفتم ، رنگ های زرد و طوسی (رنگ های مد سال 2021)

 

 

تصویری


ویدئو