وزیر کشاورزی دولت دهم در انتخابات ثبت‌نام کرد

منبع: برترین ها

23

1400/2/22

09:35


صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت دهم در انتخابات ثبت نام کرد.

برنا: صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت دهم در انتخابات ثبت نام کرد.

وزیر کشاورزی دولت دهم در انتخابات ثبت‌نام کرد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو