احمدی‌نژاد کاندیدای ریاست‌جمهوری شد

احمدی‌نژاد کاندیدای ریاست‌جمهوری شد


منبع: برترین ها

43

1400/2/22

10:13


محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم، داوطلب انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شد.

برترین‌ها: محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم، داوطلب انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شد.

احمدی‌نژاد برای ثبت در انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور آمد.

محمود احمدی‌نژادی به محل ستاد وزارت کشور رسید و مسیر بین میدان فاطمی تا محل وزارت کشور را به صورت پیاده و در بین هواداران خود طی کرد.

احمدی‌نژاد امروز ثبت‌نام می‌کند؟

ورود احمدی‌نژاد به ستاد انتخابات وزارت کشور

احمدی‌نژاد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ شد

احمدی‌نژاد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ شد

احمدی‌نژاد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ شد

احمدی‌نژاد کاندیدادی ریاست‌جمهوری شد

استقبال از احمدی‌نژاد با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا!

احمدی‌نژاد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ شد

شعار طرفداران احمدی نژاد؛ صلی علی محمد، امید رهبر آمد!

احمدی‌نژاد کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ شد

 

مطالب مشابه