درگیری حامیان احمدی‌نژاد با کارمندان وزارت کشور

منبع: برترین ها

49

1400/2/22

10:45


تسنیم، ویدئویی از درگیری طرفداران احمدی‌نژاد با کارمندان وزارت کشور را منتشر کرد.

تسنیم، ویدئویی از درگیری طرفداران احمدی‌نژاد با کارمندان وزارت کشور را منتشر کرد.

درگیری طرفداران احمدی‌نژاد با کارمندان وزارت کشور

مطالب مشابه