حرف‌های روحانی درباره تحریم، بلدوزر و فرغون!

منبع: برترین ها

26

1400/2/22

11:05


رئیس جمهور گفت: می‌خواهیم دیوار تحریم را با بلدوزر برداریم، می‌گویند با فرغون بردارید!

برترین‌ها: رئیس جمهور گفت: می‌خواهیم دیوار تحریم را با بلدوزر برداریم، می‌گویند با فرغون بردارید!

حرف‌های روحانی درباره تحریم، بلدوزر و فرغون!

روحانی در جلسه هیئت دولت:

امروز صبر و مقاومت سه سال و نیم را در وین می‌بینیم. وقتی مذاکرات روزانه‌ را می‌خوانم می‌بینم هر روز بخشی از دیوار تحریم‌ها می‌ریزد؛ ما می‌خواهیم با بلدوزر دیوار را برداریم اما بعضی‌ها می‌گویند با فرغون برداریم!

مگر یک انتخابات و بالا و پایین شدن قدرت، یک مقام و حقوق و جایگاه و میز چقدر می ارزد که آدم به خاطر آن دروغ بگوید، تهمت بزند و آبرو و حیثیت آدم ها را ببرد؟

متأسفانه این روزها دو حادثه بسیار غمبار رخ داد؛ حادثه افغانستان که بسیار تأسف‌برانگیز بود. کشتار این بچه‌ها چه معنایی دارد؟ اصلا می‌توان نام این افراد را مسلمان گذاشت؟ البته جنایت اصلی برای کسانی است که چه شرقی چه غربی در افغانستان مداخله کردند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو