حواشی حضور احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور + عکس

حواشی حضور احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور + عکس


43

1400/2/22

11:35


محمود احمدی نژاد در دومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در محل ستاد انتخابات کشور حضور یافت.

حواشی حضور احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور + عکس

حواشی حضور احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور + عکس

حواشی حضور احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور + عکس

حواشی حضور احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور + عکس

حواشی حضور احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور + عکس

حواشی حضور احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور + عکس

حواشی حضور احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور + عکس

حواشی حضور احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور + عکس

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

تصویری


ویدئو