وزیر ورزش دولت بهار نامزد شد

منبع: برترین ها

23

1400/2/22

12:00


محمد عباسی وزیر دولت دهم برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وارد ستاد انتخابات شد.

ایسنا: محمد عباسی وزیر دولت دهم برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ وارد ستاد انتخابات شد.

وزیر ورزش دولت بهار نامزد شد

مطالب مشابه