کنایه احمدی‌نژاد به مسولان: جنس خوب زدن!

منبع: برترین ها

44

1400/2/22

12:55


کنایه احمدی نژاد و تکرار ادعایش در باره تزریق واکسن آمریکایی توسط مسولین: جنس خوب زدن!

برترین‌ها: کنایه احمدی نژاد و تکرار ادعایش در باره تزریق واکسن آمریکایی توسط مسولین: جنس خوب زدن!

کنایه تکراری احمدی‌نژاد به مسولان: جنس خوب زدن!

مطالب مشابه


تصویری