کنایه احمدی‌نژاد به مسئولان: جنس خوب زدن!

منبع: برترین ها

43

1400/2/22

13:17


کنایه احمدی نژاد و تکرار ادعایش در باره تزریق واکسن آمریکایی توسط مسولین: جنس خوب زدن!

برترین‌ها: کنایه احمدی نژاد و تکرار ادعایش در باره تزریق واکسن آمریکایی توسط مسولین: جنس خوب زدن!

کنایه تکراری احمدی‌نژاد به مسولان: جنس خوب زدن!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو