احمدی‌نژاد پس از ثبت‌نام در جمع هوادارانش

منبع: برترین ها

29

1400/2/22

13:36


احمدی نژاد پس از ثبت نام کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در جمع هوادارانش حضور یافت.

برترین‌ها: احمدی نژاد پس از ثبت نام کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در جمع هوادارانش حضور یافت.

احمدی‌نژاد پس از ثبت‌نام در جمع هوادارانش

مطالب مشابه


تصویری