حضور احمدی نژاد در میان هوادارانش مقابل وزارت کشور + عکس

حضور احمدی نژاد در میان هوادارانش مقابل وزارت کشور + عکس


30

1400/2/22

13:39


حواشی دومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ازساعت ۸ صبح چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۴۰۰، در ستاد انتخابات کشور واقع در وزارت کشور آغاز شد.

حضور احمدی نژاد در میان هوادارانش مقابل وزارت کشور + عکس

حضور احمدی نژاد در میان هوادارانش مقابل وزارت کشور + عکس

حضور احمدی نژاد در میان هوادارانش مقابل وزارت کشور + عکس

حضور احمدی نژاد در میان هوادارانش مقابل وزارت کشور + عکس

حضور احمدی نژاد در میان هوادارانش مقابل وزارت کشور + عکس

منبع: فارس

تصویری


ویدئو