نامزد ریاست‌جمهوری: برنامه‌ای برای کشور ندارم!

منبع: برترین ها

42

1400/2/22

14:18


یکی از کاندیدا‌های ریاست جمهوری پس از ثبت‌نام گفت: برنامه‌ای برای کشور ندارم، آمده ام پیش‌گویی کنم!

برنا: یکی از کاندیدا‌های ریاست جمهوری پس از ثبت‌نام گفت: برنامه‌ای برای کشور ندارم، آمده ام پیش‌گویی کنم!

نامزد ریاست‌جمهوری: برنامه‌ای برای کشور ندارم!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو