پیرترین داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰

منبع: برترین ها

24

1400/2/22

15:09


حسین برتون، دندانپزشک عمومی فارغ التحصیل از آلمان متولد 1314 که تاکنون پیرترین فرد ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری است!

دیده بان ایران؛ حسین برتون، دندانپزشک عمومی فارغ التحصیل از آلمان متولد 1314 که تاکنون پیرترین فرد ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری است!

پیرترین داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰

مطالب مشابه


تصویری