احمدی‌نژاد به یک خبرنگار: من خودم جوان هستم!

منبع: برترین ها

44

1400/2/22

15:53


محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم، داوطلب انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شد.

برترین‌ها: محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم، داوطلب انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری شد.

خبرنگاری خطاب به احمدی‌نژاد: در کابینه شما مثل کابینه قبل جوان هست یا نه؟

احمدی‌نژاد: من خودم جوان هستم دیگر!

احمدی‌نژاد به یک خبرنگار: من خودم جوان هستم!

مطالب مشابه