کنایه یک حقوقدان به مخالفان ظریف

منبع: برترین ها

37

1400/2/22

16:10


رضا نصری حقوقدان بین الملل و کارشناس سیاست خارجی در توئیتی با انتقاد از عملکرد مخالفان ظریف تاکید کرد که بدون نخبه کشی مشکلات ایران قابل حل است.

خبرآنلاین: رضا نصری حقوقدان بین الملل و کارشناس سیاست خارجی در توئیتی با انتقاد از عملکرد مخالفان ظریف تاکید کرد که بدون نخبه کشی مشکلات ایران قابل حل است.

رضا نصری نوشت:

بسیاری از کشورها نسل‌هاست از ‌پسِ تبعات اجتماعی و روانی جنگ داخلی برنیامده‌اند. برخی داغ نسل‌کشی و تنش قومیتی بر روح‌شان نشسته‌. بعضی نه منابعی دارند، نه نیروی انسانی. بسیاری در جبر بی رحمانه جغرافیا اسیر مانده‌اند. اما تمام مشکلات ایران قابل حل است! اگر رسم نخبه‌کشی بگذارد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو