سخنگوی سازمان غذا و دارو در پاسخ به ادعای گم شدن ۲۰۰هزار دُز واکسن وارداتی کرونا گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد، موضوع گم شدن ۲۰۰هزار یا صدهزار دُز واکسن موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت.

وی افزود: جای شگفتی است که فردی به عنوان نماینده ملت چنین تخلف و جرم آشکار و بزرگی را قبل از آنکه از طریق مراجع نظارتی و قضایی پیگیری کند، صرفا به یک مصاحبه اکتفا کرده و در مورد آن صحبت کند.