خبرنگار ایرنا با شعار مبارزه با فساد در گروه احیای جمهوریت در انتخابات ۱۴۰۰ثبت نام کرد.

از حاشیه های روز نخست ثبت نام مثل دختر موتور سوار و پیرمرد کفن‌پوش که برای ثبت نام به وزارت کشور آمده بودند که بگذریم؛ روز دوم ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم هم حاشیه‌های جالبی داشت. 

ناصر غضنفری خبرنگار بخش دانشگاه خبرگزاری ایرنا اولین خبرنگاری است که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده  است.

این خبرنگار با شعار مبارزه با فساد در گروه احیای جمهوریت به میدان آمد.

یک خبرنگار کاندیدای انتخابت ۱۴۰۰ شد+ عکس