فردی که نامزد نیست: سردار تفکرِ دنیای معاصرم!

منبع: برترین ها

32

1400/2/22

17:57


حکیم محمدعلی باقری، یکی دیگر از کسانی است که برای ثبت نام در وزارت کشور حاضر شده است. او می‌گوید برای کاندیداتوری نیامده، اما می‌گوید هیچ کدام از کاندیدا‌های ما علم ندارند.

خبرآنلاین: حکیم محمدعلی باقری، یکی دیگر از کسانی است که برای ثبت نام در وزارت کشور حاضر شده است. او می گوید برای کاندیداتوری نیامده اما می گوید هیچ کدام از کاندیداهای ما علم ندارند.

او بر این باور است که به ابرکاندیدا نیاز داریم و ویژگی هایی را برای دولت ابرکاندیدا نوشته است و در دست دارد. این کاندیدا خود را سردار تفکر دنیای معاصر معرفی می کند و ادعا می کند که یک بار ترور بیولوژیک شده است. باقری می‌گوید هیچ کدام از کاندیداها صلاحیت ندارند.

انتخابات ریاست جمهوری به ابرکاندیدا نیاز دارد!

مطالب مشابه