احتمال رأی دادنِ مردم به شخصیت‌های سیاسی

منبع: برترین ها

58

1400/2/22

19:37


در یک نظر سنجی از مردم پرسیده شد «من اسم چند شخصیت سیاسی را می خوانم. اگر هر کدام کاندیدای ریاست جمهوری شوند تا چه حد احتمال دارد شما به هر یک از این افراد رای بدهید؟»

ایسپا: در یک نظر سنجی از مردم پرسیده شد «من اسم چند شخصیت سیاسی را می خوانم. اگر هر کدام کاندیدای ریاست جمهوری شوند تا چه حد احتمال دارد شما به هر یک از این افراد رای بدهید؟»

نسبت آرای احتمالی شخصیت های سیاسی بین افرادی که گفته اند «قطعا و به احتمال زیاد» در انتخابات شرکت می کنند، ارائه شده است.

احتمال رأی مردم به شخصیت‌های سیاسی

مطالب مشابه