تصویری متفاوت از یک دانشجو در محضر رهبری

منبع: برترین ها

40

1400/2/22

22:58


تصویری متفاوت از سخنرانی یک دانشجوی خانم به همراه نوزادش در محضر رهبر انقلاب منتشر شد.

خبرآنلاین: تصویری متفاوت از سخنرانی یک دانشجوی خانم به همراه نوزادش در محضر رهبر انقلاب منتشر شد.

فاطمه یوسفی دانشجوی دکتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در محضر رهبر انقلاب سخنانی را ایراد کرد.

تصویری متفاوت از یک دانشجو در محضر رهبری

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو