اما اداره کشور به سبک احمدی نژاد چگونه است؟ اکوایران گزیده‌ای مصاحبه دی‌ماه خود با احمدی نژاد را بازنشر کرد.