رونمایی از آلفارومئوی ضدگلوله برای پلیس در ایتالیا + عکس

رونمایی از آلفارومئوی ضدگلوله برای پلیس در ایتالیا + عکس


58

1400/3/6

00:04


قرار است در ایتالیا ۱۷۷۰ دستگاه خودرو آلفارومئو ضدگلوله برای گشت پلیس به خدمت گمارده شوند.

رونمایی از آلفارومئوی ضدگلوله برای پلیس در ایتالیا + عکس

رونمایی از آلفارومئوی ضدگلوله برای پلیس در ایتالیا + عکس

رونمایی از آلفارومئوی ضدگلوله برای پلیس در ایتالیا + عکس

رونمایی از آلفارومئوی ضدگلوله برای پلیس در ایتالیا + عکس

رونمایی از آلفارومئوی ضدگلوله برای پلیس در ایتالیا + عکس