بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس


59

1400/3/6

00:04


ایران مال یکی از مراکزی است که در آن واکسیناسیون کووید-۱۹ برای سالمندان و بیماران خاص انجام می‌شود. چهارشنبه ۵ خرداد نماینده سازمان جهانی بهداشت ضمن حضور در این مرکز و بازدید از آن، جلسه‌ای با مسئولان این مرکز برگزار کرد.

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز واکسیناسیون کووید-۱۹ در ایران‌مال + عکس

منبع: ایسنا