هشتگ «بیست سال بعد» در توئیتر ترند شد

منبع: برترین ها

53

1400/3/6

05:45


به تازگی هشتگی در توئیتر با نام «#بیست_ سال_ بعد» ترند شده است که کاربران در آن نامه‌ای به فرزند خود در ۲۰ سال بعد نوشته و مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز را برای او بازگو می‌کنند.

برترین‌ها: به تازگی هشتگی در توئیتر با نام «#بیست_ سال_ بعد» ترند شده است که کاربران در آن نامه‌ای به فرزند خود در ۲۰ سال بعد نوشته و مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز را برای او بازگو می‌کنند.

مطالب مشابه