کنایه توئیتری جهانپور با انتخابات سوریه

منبع: برترین ها

38

1400/3/6

08:16


کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو به برگزاری انتخابات در سوریه واکنش متفاوتی نشان داد.

برترین‌ها: کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو به برگزاری انتخابات در سوریه واکنش متفاوتی نشان داد.

جهانپور با انتشار تصاویری از برگزاری انتخابات سوریه در توئیتر خود نوشت: 

کنایه توئیتری جهانپور با انتخابات سوریه

مطالب مشابه