همسو با تحولات وین، اخبار انتخابات هم بازارها را کم کم تحت تاثیر قرار میدهد؛ با روشن شدن برنامه های کاندیدها و ترسیم خط فکری آنان، ممکن است تصمیمات در دولت بعد روشن و آشکار شود. در نخستین روز ابراهیم رییسی  به اتاق بازرگانی رفت و از ممانعت از ارزپاشی و مدیریت به جای دخالت در بازار ارز برای کنترل قیمت ها خبر داد. عبدالناصر همتی هم از تاکید خود برای داشتن برنامه اقتصادی و به راه انداختن جریان سوم در انتخابات خبر داد.

در بازار خودرو و مسکن همچنان تقاضای وجود ندارد اما شرایط دو بازار فرق دارد؛ بازار خودرو شاهد تکانه های مثبت قیمتی است و بازار مسکن به دلیل افزایش هزینه ها و نبود تقاضای موثر به صورت انجمادی توصیف شده است. در تازه ترین خبر در روز چهارشنبه، مجلس اقدام به تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه کرد که هدف سیاستگذار جلوگیری از ورود تقاضای سفته بازانه به بازار مسکن و خودرو است.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر ارز در انتظار پاسخ روشن از وین/ استراتژی بازار خودرو و مسکن بخوانید.