انتقاد تند یک روزنامه از ادعا‌های نمکی

منبع: برترین ها

60

1400/3/6

09:10


روزنامه شرق بابت نامه‌ای که نمکی بابت عزل مشاورش نوشته، به شدت از او انتقاد کرده است.

روزنامه شرق بابت نامه‌ای که نمکی بابت عزل مشاورش نوشته، به شدت از او انتقاد کرده:

استیضاح نمکی در افکار عمومی بابت یک عزل

در این یادداشت آمده: 

در نامه خود قید فرمودید که نسل جوان از تعابیر به‌کاررفته توسط مشاورتان ناراحت‌اند. تعابیر همانند «من ملای سرطانم»، «من بهداشت را بزرگ کرده‌ام»، «من کارشناس کارشناسانم».

آقای وزیر محترم آیا تاکنون فکر نکرده‌اید همین نسل جوان که به آنها اشاره فرمودید از تعابیر به‌کاررفته توسط شخص شما هم که شبیه همین اظهارت است، خشمگین‌اند. این برخی از تعابیر شماست. «در چنین شرایطی خدا تفضل فرمود و بندگان پاکیزه‌اش را مأمور کرد که به وزیر بهداشت زنگ بزنند و بگویند که در این شرایط تنها نیستی و...»، «اینکه خداوند یک بنده‌ای را قابل بداند که روز‌های سخت مملکتش را به او بسپارد»

واقعا برای ما روشن نیست که پس شما با چه نیتی مدام در رسانه‌ها، این سبک مدیریت خود را با 76 هزار کشته به رخ اروپاییان و آمریکاییان می‌‌کشید؟! سابعا منظورتان از آوردن این عبارت «آشفته‌بازار» که در آنجا -وزیر بهداشت- مدیر پیدا نکردید، آیا جفا در حق مدیران خدوم آن وزارتخانه نیست؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو