ماجرای عجیب فرار خرس از ماهیگیر ۴۲ساله روسی+عکس

24

1400/3/6

09:22


ماهیگیر ۴۲ساله روسی که مورد حمله خرس میشه اما به صدا در آمدن زنگ گوشی او که آهنگ Baby جاستین بیبر بود و توسط دخترش انتخاب شده بود خرس را فراری میدهد.

ماجرای عجیب فرار خرس از ماهیگیر ۴۲ساله روسی+عکس

ماجرای عجیب فرار خرس از ماهیگیر ۴۲ساله روسی+عکس

منبع: خبر

تصویری