این کاندیدای انتخابات ادامه داد: در وزارتخانه‌ها این‌ها هستند؛ در خارج از کشور چندین ویلا دارند این‌ها کاملا مشخص هستند و متاسفانه دقیقا براساس مقررات عمل می‌کنند! قانون و دور زدن آن را خوب یاد گرفتند.