در هفته اخیر، کمترین رقم ارزش معاملات کل در روز چهار‌شنبه بود که ارزشی معادل ۵ هزار و ۱۶ میلیارد تومان داشت و بالاترین رقم هفته روز شنبه محقق شد که به رقم ۸ هزار و ۵۱ میلیارد تومان بالغ شد. میانگین ارزش معاملات کل هفته ۶ هزار و ۵۷۷ تومان بود که نسبت به رقم ۱۶ هزار و ۴۶۰ میلیاردی هفته پیشین، افت ۶۰ درصدی داشته است.

در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 2 هزار و 703 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 3 هزار و 112 میلیاردی هفته پیشین، افت 13 درصدی داشته است.  بالاترین رقم هفته 3 هزار و 209 میلیارد تومان بود که در روز سه‌شنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز ‌‌یکشنبه برمی‌گردد که 2 هزار و 314 میلیارد تومان بود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر افزایش ۳۴ درصدی خروج سهام داران از بورس بخوانید.