بازگشت ماهیگیران غزه به دریا + عکس

بازگشت ماهیگیران غزه به دریا + عکس


26

1400/3/6

12:27


ماهیگیران فلسطینی پس از اعلام آتش بس دوباره به دریا رفتند.

بازگشت ماهیگیران غزه به دریا + عکس

بازگشت ماهیگیران غزه به دریا + عکس

بازگشت ماهیگیران غزه به دریا + عکس

بازگشت ماهیگیران غزه به دریا + عکس

بازگشت ماهیگیران غزه به دریا + عکس

بازگشت ماهیگیران غزه به دریا + عکس

بازگشت ماهیگیران غزه به دریا + عکس

بازگشت ماهیگیران غزه به دریا + عکس

 

تصویری


ویدئو