مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس


47

1400/3/6

12:27


مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور(بانوان )، در روزهای ۴ و ۵ خرداد ماه، در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برگزار شد و با قهرمانی تیم تهران و قرار گرفتن تیم‌های اصفهان و خراسان رضوی در مقام‌های دوم و سوم به پایان رسید.

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

مسابقات دو میدانی قهرمانی کشور بانوان + عکس

منبع: ایسنا