یک زن، رئیس ستاد قاضی‌زاده هاشمی شد

منبع: برترین ها

29

1400/3/6

13:39


قاضی زاده هاشمی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، زهرا شیخی نماینده اصفهان را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد.

برترین‌ها: قاضی زاده هاشمی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، زهرا شیخی نماینده اصفهان را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد.

یک زن، زئیس ستاد قاضی‌زاده هاشمی شد

قاضی‌زاده هاشمی در حساب توئیتر خود نوشت:

یک زن، زئیس ستاد قاضی‌زاده هاشمی شد

مطالب مشابه